Công ty Dược CHO-A đã phát triển nhanh chóng thông qua chiến lược quản lý hiệu quả

Từ khi thành lập vào năm 1988, Công ty Dược CHO-A luôn nỗ lực để phát triển và cung cấp những sản phẩm tốt nhất với khẩu hiệu "Vì một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và không bệnh tật".

Tháng 8 năm 1999 đánh dấu mốc quan trọng sau 30 năm phát triển vượt bậc khi CHO-A niêm yết cổ phiếu trên KOSDAQ và trở thành một công ty uy tín như ngày nay.

Từ năm 1995, Công ty Dược CHO-A đã chú trọng vào quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn, với đóng gói dạng thuốc ống uống hai đầu (double-neck ampoule).

Năm 1994, CHO-A bắt đầu hợp tác công nghệ với Công ty Laphal (Pháp) để sản xuất thuốc ống uống. Kể từ năm 1995, CHO-A xuất khẩu sản phẩm thuốc ống uống sang thị trường Việt Nam với sự tăng trưởng liên tục hàng năm.

Hiện tại, CHO-A đang sản xuất khoảng hơn 200 loại thuốc và thực phẩm chức năng, bao gồm 30 sản phẩm dưới dạng thuốc ống uống như Hepos, Fematin, Vasoclean, Mabis, v.v…