Hội sở Công ty Dược CHO-A
  • Hội sở Công ty Dược CHO-A
  • Nhà máy Haman của Công ty Dược CHO-A
Tầng 1, số 12, tòa nhà ACE Techno-Tower, Dangsan-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07299, Hàn Quốc
TEL 82-2-6670-9200   |   FAX 82-2-2166-4111
Số 318, Gwangjeong-ro, Haman-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, 52052, Hàn Quốc
TEL 82-55-580-5200   |   FAX 82-55-584-2318
Chỉ dẫn
 Tàu điện ngầm Line số 2, bến Mullae, cửa ra số 7 (cách 150m)