Toàn bộ 2

  • Kênh truyền hình quốc tế ‘ARIRANG PRIME’ nói về thành công của CHO-A khi ra mắt thị trường Việt Nam (2018)(ver 5m 19s, 2018)
  • Cuộc thi Siêu Trí Nhớ Hàn Quốc 2018(ver 1m 20s, 2018)
  • 이전 페이지로 이동
  • 1/1
  • 다음 페이지로 이동