Sản phẩm
  • · Tên sản phẩm Hemopoly Sol.
  • · Phân loại OTC
  • · Chỉ định Điều trị thiếu máu do thiếu sắt

· Thành phần
1 Ống (5 mL) chứa :
Ferric hydroxide polymaltose complex --- 178.5mg (FeⅢ 50mg)

· Liều dùng & cách dùng
Người lớn : uống 2 ống (100mg) mỗi ngày
Từ 12 đến 19 tuổi : uống 1 ống (50mg) 2 lần mỗi ngày
Từ 1 đến 11 tuổi : uống 1 ống (50mg) một hoặc 2 lần mỗi ngày
Có thể uống trước bữa ăn, trong bữa ăn hoặc sau khi ăn

· Đóng gói
5mL x 20 ống