Sản phẩm
  • · Tên sản phẩm Silyhepatis
  • · Phân loại OTC
  • · Chỉ định - Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hoá như khó tiêu, ợ chua, trướng bụng
    - Rối loạn chức năng gan do dùng bia rượu, thuốc lá
    - Chứng tăng amoniac bẩm sinh hay rối loạn chu trình ure

· Thành phần
1 Ống (5mL) có chứa :

L-Arginine Hydrochloride --- 1,000mg

· Liều dùng & cách dùng
Liều dùng tuỳ theo độ tuổi và triệu chứng (theo hướng dẫn của bác sĩ)

· Đóng gói
5mL x 20 ống